Dienstverlening

logo_vdLaar

Het kantoor biedt juridische dienstverlening aan op het gebied van het Personen- en Familierecht, waaronder:

 • Echtscheiding (ook op gemeenschappelijk verzoek);
 • Beëindigen geregistreerd partnerschap;
 • Verbreking samenleving;
 • Boedelscheiding;
 • Pensioenverevening na echtscheiding/ beëindigen geregistreerd partnerschap;
 • Alimentatie (procedures, berekeningen, advies);
 • Omgangsregeling / omgangsbemiddeling / verblijfplaats minderjarigen;
 • Gezagsvoorzieningen;
 • (Procedurele) bijstand bij ondertoezichtstelling en/ of uithuisplaatsing minderjarigen;
 • Eén-ouder adoptie;
 • Erfrecht;
 • Algemeen juridisch advies.

De dienstverlening van dit kantoor kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Getracht wordt op een effectieve en efficiënte wijze een oplossing voor uw rechtsprobleem te vinden, zowel binnen als buiten de rechtszaal. In sommige gevallen wordt de hulp ingeschakeld van een mediator of deskundige, zoals een financieel adviseur of notaris.

Het kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (zie www.advocatenorde.nl).