Over ons

logo_vdLaar

Op het kantoor zijn twee advocaten werkzaam,
mr. R.H.L. van de Laar en mevrouw mr. J.B.M. Rütten.

Mr. R.H.L. van de Laar is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht en beëdigd tot advocaat in het arrondissement van de rechtbank Maastricht. Na op verschillende rechtsgebieden ervaring te hebben opgedaan heeft mr. R.H.L. van de Laar zich toegelegd op de familierechtpraktijk. Sinds 2007 is mr. R.H.L. van de Laar als zelfstandig advocaat gevestigd te Kerkrade.

Mevrouw mr. J.B.M. Rütten is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht en in 2011 beëdigd tot advocaat in het arrondisement van de rechtbank Maastricht. Mevrouw mr. J.B.M. Rütten is per 1 september 2011 als advocate in dienst getreden bij dit kantoor.

Rechtsgebiedenregister:

Mr. R.H.L. van de Laar heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht;
  • Erfrecht.

Mw. mr. J.B.M. Rütten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht.

Op grond van deze registratie zijn wij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Advocatenkantoor Van de Laar is een samenwerkingsverband van de advocaten mr. R.H.L. van de Laar (KvK14124560) en mr. J.B.M. Rütten (KvK 64189066), die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.