Kosten

logo_vdLaar

Dit kantoor werkt o.a. op basis van gesubsidieerde rechtshulp. Bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt een zogenaamde toevoegingsaanvraag ingediend. De Raad bepaalt aan de hand van inkomens- en vermogensgegevens van de cliënt of de toevoeging wordt afgegeven en de hoogte van de eigen bijdrage die de cliënt aan de advocaat verschuldigd is. De advocaat ontvangt dan van de Raad een vergoeding voor zijn werkzaamheden. (zie www.rechtsbijstand.nl).

Cliënten die niet voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komen worden bijgestaan tegen een betaalbaar uurtarief. Bij aanvang van de werkzaamheden wordt hierover met de cliënt een duidelijke afspraak gemaakt. Bij dit kantoor betaalt u geen extra kantoorkosten (procentuele opslag), zoals in de advocatuur gebruikelijk!

Verder worden er kosten in rekening gebracht die verband houden met de procedure, zoals griffierecht, legeskosten voor het opvragen van officiële gegevens, deurwaarderskosten etc. Deze kosten vallen veelal ook niet onder de gesubsieerde rechtshulp (zie ook www.rechtspraak.nl).

Het kennismakingsgesprek (ca. 30 min.) is gratis.