Klachten

logo_vdLaar

Dit kantoor heeft een interne klachtenregeling. De behandelend advocaat zal in eerste instantie uw klacht samen met u bespreken en proberen op te lossen.

Dit kantoor neemt ook deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. De behandelend advocaat zal u daarnaar doorverwijzen indien de klacht, na interne behandeling, voor u niet (voldoende) is opgelost.

Voor meer informatie over de klachtenafhandeling en de geschillencommisie advocatuur zie:

www.advocatenorde.nl en/of www.degeschillencommissie.nl

Op verzoek kan een brochure worden toegezonden m.b.t. de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. U kunt deze brochure opvragen middels het contactformulier op deze website.